SIKÇA SORULAN SORULAR

1 - Akreditemisiniz ?

Rezonans Kalibrasyon Laboratuvarı kalibrasyonları TS EN ISO/IEC 17025 standartına uygun olarak yürüttüğü kalite sistemi içerisinde gerçekleştirmektedir. Akreditasyon yolunda alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir.

2 - İzlenebilirliğiniz varmı ?

Tüm biyomedikal kalibrasyon test ekipmanlarımız,(kalibratör) türkiye distribitörü ve yetkili laboratuvarı olan netes  tarafından sağlanmıştır.Tüm kalibratörlerimiz kalibrasyonları uluslararası belirlenmiş periyotlarda yine aynı firma tarafından kalibrasyonu yapılmaktadır.Elektriksel,basınç,sıcaklık kalibrasyon test ekipmanlarımız ume tarafından sağlanmaktadır.

3 - Hastanelerde akreditasyon çalışmaları ile kalibrasyon arasındaki ilişki nedir?

ISO 9001 ve JCI akreditasyon sistemlerinde sağlık kuruluşunun izleme ve ölçme cihazlarını belirlemesi ve bunların izleme ve ölçme şartlarını sağladığını periyodik kalibrasyonları yolu ile kanıtlaması istenir. Kuruluşun tıbbi cihaz donanımına ait bir yönetim planı oluşturması ve uygulaması, ve eğitimli, bilgili personel tarafından periyodik bakımları istenir.
Dolayısıyla akreditasyon istemleri ve kalibrasyon arasında birebir ilişki vardır.

4 - Hastanelerde biyomedikal çalışmalarını sağlayacak personel hangi vasıflarda olmalıdır?

Biyomedikal temel eğitimini almış olması gerekmektedir. İngilizce dil seviyesi iyi olmalıdır. Çünkü biyomedikal, tıbbi cihazlar tekniği ve kalite konusunda gelişim sağlanması için yeterli Türkçe kaynak bulmak zordur ve bu ancak yabancı kaynaklar ve yayınlar izlenerek sağlanabilmektedir.
Kalite sistemi ve Kalibrasyon konularında iyi bir eğitim almış olmalıdır. Personelin eğitimi Kalite Sistemlerinin en önemli ögelerinden biridir. Yeterli eğitimi almayan, yeterli altyapıya sahip olmayan personelin yapacağı kalibrasyonun güvenilirliği de olmaz.

5 - Kalibrasyonun sıklığı nasıl belirlenmektedir?

- Hastaneye yeni cihaz girişinde tam performans testleri yapılmalıdır ( Egt ve Kalibrasyon).
- Her şeyden önce üretici firmanın tavsiyesi kullanılır .
- Üretici bilgi vermiyorsa ECRI standartları kullanılabilir.
- Cihazın Kullanım sıklığı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Cihazın Kullanım alanı, riskleri ve önemi göz önünde bulundurulmalıdır.
- Cihazın ana işlevlerini etkileyen arızalar oluştuğu zaman, onarım sonrası mutlaka kalibrasyon yapılmalıdır

6 - Ölçüm Nedir?

Bir büyüklüğün miktarının belirlenmiş bir birim cinsinden hesaplanmasıdır.

7 - Ayar Nedir?

Ölçü aletine teknik bir müdahale söz konusudur, cihazın gerçek değerden yapmış olduğu sapmayı minimumda gösterebilmesi için yapılan işlemdir

 

       kalibrasyon