IAS AKREDİTASYON

ias accredited

IAS, USA menşeili bir akreditasyon kuruluşudur. 1975’ten bu yana akreditasyon hizmeti veren kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. IAS, devlet kurumları, ticari işletmeler ve profesyonel dernekler de dahil olmak üzere çok çeşitli şirket ve kuruluşları akredite eder. IAS akreditasyon programları, akreditasyonlarının yurtiçi veya global olarak kabul edilmesini sağlayan tanınmış ulusal ve uluslararası standartlara dayanmaktadır.

 

 

IAS, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan PAC (Pacific Accreditation Cooperation) grubunda olan bir kurumdur.

IAF (International Accreditation Forum) http://www.iaf.nu
PAC (Pacific Accreditation Cooperation) http://www.apec-pac.org
IAS (International Accreditation Service) http://www.iasonline.org

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. IAS Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

Akreditasyon kısaca yeterlilik demektir. Uluslararası Akreditasyon Forumuna bağlı olan bölgesel akreditasyon kurumları ve bu kurumlar tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları vardır. Bu firmalara IAF MEMBERS üzerinden bakabilirsiniz.

IAF Members kontrolü için https://iaf.nu/en/accreditation-bodies/ bağlantısına gidebilirsiniz.

IAF’a aday üyelerin kontrolü için https://iaf.nu/en/association-members/ bağlantısına gidebilirsiniz.

IAF’a bağlı bölgesele akreditasyon kurumlarının kontrolü için https://iaf.nu/en/regional-accreditation-group/ bağlantısına gidebilirsiniz.

Türkiye’de özellikle TÜRKAK ve diğer yurt dışı akreditasyonları arasında çelişkilerin olduğu düşünülmektedir. Buna örnek verecek olursak; IAS Akrediteli (Amerikan Akreditasyonu) bir belge ile TÜRKAK’tan akrediteli belge arasında geçerlilik konusunda hiçbir fark yoktur. İki akreditasyonda uluslararası geçerlidir. Nereden bu sonuca vardık? IAS ve TÜRKAK, IAF Üyesidir. İkisi de IAF’a EA yani Avrupa Birliği Bölgesel Kurumundan üyedir. Ayrıca IAS, Asya Pasifik (APAC) Bölgesinden de üyedir.

APAC’ın üyelik kontrolü için https://iaf.nu/en/recognised-regions/ bağlantısına gidebilirsiniz.

Bir akreditasyonun IAF’a üye olup olmadığını IAF MEMBERS üzerinden inceleyebiliriz demiştik. IAF’a bağlı olan bölgesel akreditasyonlara da üye olan akreditasyon kurumlarının belgelendirdiği firmalar da uluslararası geçerliliğe sahip belgelendirme hizmeti vermektedir.


  Kalibrasyon firmaları kocaeli,Rezonans Biyomedikal Kalibrasyon Elektronik Teknolojileri , Rezonansmed , Kalibrasyon firmaları , Kalibrasyon hizmetleri,Endüstriyel makina ve cihaz kalibrasyonu,17025 Endüstriyel Kalibrasyon,Akredite kalibrasyon , 17025 , ias akreditasyonlu kalibrasyon ,akreditasyon logolu sertifika,sertifikalı kalibrasyon ölçümü,Cihaz kalibrasyonu yapan firma,Kalibrasyon firması , Kocaeli,izmit,türkiye

tse endüstriyel kalbrasyontürkak biyomedikal kalibrasyon rezonans a.ş. kocaeli kalibrasyon firmaları rezonansmed Kalibrasyon firmaları